RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6:30 – 7:30 schodzenie się dzieci,
– witamy się z panią i kolegami, prowadzimy rozmowy, wspominamy, aktywizujemy się do podejmowania działalności zabawowej.
7:30 – 8:30 swobodne zabawy z niewielką ingerencją nauczyciela,
– dokonujemy swobodnego wyboru aktywności zabawowej
łączymy się w zespoły, podejmujemy działalność zabawową, rysujemy, budujemy, konstruujemy, układamy, gramy , odtwarzamy różnorodne role społeczne podczas zabaw tematycznych, dzięki czemu rozwijamy swoje zainteresowania i umiejętności w kącikach zabaw, doskonalimy sprawności manualne, usamodzielniamy się, coraz śmielej zgłaszamy propozycje działań.

8:30 – 9:00- przygotowanie do śniadania
– porządkujemy salę po skończonej zabawie, bierzemy udział w ćwiczeniach porannych, odwiedzamy toaletę w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych i zabiegów higienicznych
systematyczność powyższych czynności prowadzi do nabycia i utrwalania zdrowych nawyków higienicznych.

9:00 – 9:30 – śniadanie
– nie spóźniamy się! Nie zdrowe są zimne posiłki i przykro samotnie je spożywać.
9:30 – 10:30 – zajęcia bezpośrednio organizowane i kierowane przez nauczyciela
– słuchamy opowiadań, bajek, baśni, uczymy się wierszy, układamy i rozwiązujemy zagadki, rebusy, historyjki obrazkowe, opowiadamy, wypowiadamy się na temat opowiadania, obrazka, wiersza, historyjki, bierzemy udział w inscenizacjach, teatrzykach, dramie, podczas wycieczek i spacerów odkrywamy i kreujemy otaczający nas świat społeczny, przyrodniczy, kulturalny, wchodzimy w świat matematyki: dodajemy i odejmujemy, liczymy, poznajemy kierunki, stosunki wielkościowe, ilościowe i przestrzenne, ważymy, rozróżniamy kształty i potrafimy je nazywać, uczymy się tupać, klaskać, śpiewać, tańczyć, grać na prostych instrumentach perkusyjnych, zajmujemy się twórczością plastyczną posługując się różnorodnymi technikami plastycznymi, kształtujemy tożsamość narodową, uczymy tolerancji i szacunku wobec inności,
Uczymy się akceptować sposób myślenia i działania kolegów oraz tolerować odmienność zdania i działania innych,
Uczestniczymy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

10:30 – 11:00 prace porządkowo-gospodarcze po skończonych zajęciach, czynności higieniczne
11:00 – 11:45 gry i zabawy na świeżym powietrzu
– rozwijamy sprawność ruchową podczas gier i zabaw z wykorzystaniem sprzętu rekreacyjnego w ogrodzie przedszkolnym, spacerujemy, bawimy się w piaskownicy, zjeżdżamy na sankach itp.
11:45 – 12:00 przygotowanie do obiadu,
– wracamy do sali, samodzielnie i prawidłowo korzystamy z szatni i pomieszczeń sanitarnych
aktywnie dbamy o estetykę własnego wyglądu oraz czystość i estetykę otoczenia.

12:00 – 12:30 obiad
12:30 – 13:00 czynności higieniczne, poobiedni relaks
-myjemy zęby, wygodnie leżymy na kocykach,
-słuchamy muzyki relaksacyjnej, bajek, bajki muzyczne, stosujemy relaksacyjne masażyki

13:00 – 13:30 zajęcia organizowane przez nauczyciela
– utrwalamy poznane wiadomości , doskonalimy przyswojone kompetencje i umiejętności
rozwijamy indywidualne predyspozycje i zdolności.

-13:30 – 14:15 gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki
– nabywamy umiejętności organizowania zabaw w grupie, bezpiecznie korzystamy ze sprzętu rekreacyjnego
14:15 – 14:30 czynności przygotowawcze do podwieczorku
wracamy do sali, samodzielnie i prawidłowo korzystamy z szatni i pomieszczeń sanitarnych
aktywnie dbamy o estetykę własnego wyglądu oraz czystość i estetykę otoczenia.

14:30 – 15:00 podwieczorek
15:00 15:30 swobodne zabawy i zajęcia dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym
– dzielimy się wrażeniami i przeżyciami z kolegami i nauczycielką, doskonalimy pamięć, spostrzegawczość, uwagę i logiczne myślenie podczas gier i zabaw, realizujemy swoje pomysły samodzielnie lub w małych grupach, bawimy się z komputerem, słuchamy wierszy lub bajek czytanych poprzez nauczycielkę.
15:30 – 16:00 prace porządkowe , rozchodzenie się dzieci do domu.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast