Marszałek Józef Piłsudski – Patron naszego przedszkola.

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które na stałe zapadają w pamięć. Takim doniosłym wydarzeniem jest dla dzieci, rodziców, grona pedagogicznego i pracowników nadanie naszemu przedszkolu imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Niewiele dziś mamy znaczących postaci, które zachowały status bohatera narodowego. Niewątpliwie jednym z nich jest Józef Piłsudski. Dlatego nasze przedszkole wybrało go na patrona.
„Odrodzona Rzeczpospolita Polska szuka dróg własnych
By wychować młode pokolenia dzielnych obywateli,
którzy by jej wielkość i chwałę szerzyć i utrwalić zdołali.”
Józef Piłsudski

DLACZEGO ZDECYDOWALIŚMY SIĘ NA WYBÓR PATRONA w OSOBIE MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Każdy z nas szuka dla siebie mistrza, którego chciałby naśladować. Potrzebujemy osób, które swoim życiem pokażą nam, że możliwe jest osiągnięcie zamierzonych celów, pomimo, że mogą się ona wydawać trudne, czy wręcz nierealne. Takie przykłady potrzebne są zwłaszcza ludziom młodym. Czas spędzony w przedszkolu to nie tylko okres, w którym bawią się, poznają siebie i świat, ale też zdobywają wiedzę, to także czas, w który mają się wiele nauczyć. Później, w szkole będą zastanawiać się, jakie cele warto sobie w życiu postawić…, jakimi zasadami warto się kierować…? Można więc i należy odpowiednio je do tego przygotować. Potrzeba więc nam mistrzów, przykładów, wzorów. Słowa uczą, przykłady pociągają…

Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie. Wczesne dzieciństwo małego Ziuka – tak zdrobniale nazywano Józefa Piłsudskiego – upływało beztrosko i w dostatku. Piłsudscy mieszkali w dużym, modrzewiowym dworze. Wewnątrz znajdowało się dwanaście obszernych pokoi. Na ścianach wisiały portrety przodków. Przed oszklonym gankiem znajdowała się brama wjazdowa ozdobiona herbowymi tarczami. Dookoła rozciągały się sady owocowe i ogrody. Rzeka Mera otaczała dwór malowniczym półkolem.
W 1874 roku okazało się, że majątek jest zadłużona i rodzina musiała przenieść się do Wilna, gdzie Piłsudski rozpoczął naukę w gimnazjum rosyjskim. Jedenastoletni Józef, dotąd uczony przez prywatnych nauczycieli, wychowywany był w duchu tradycji polskiej, w duchu patriotyzmu. Trudno mu było przyzwyczaić się do szkoły rosyjskiej, w której tępiono wszelkie przejawy polskości.
Ze starych dokumentów wynika, że Ziuk trzy razy został ukarany aresztem szkolnym: za rozmowę po polsku w szatni i za nieoddanie honorów na ulicy generałowi i dyrektorowi gimnazjum.
Gdy w 1885 roku Józef ukończył gimnazjum, musiał podjąć studia, by zdobyć zawód i w przyszłości zarabiać na utrzymanie siebie i rodziny. Wybrał studia medyczne w Charkowie.
Piłsudski bardzo wcześnie miał wytyczone swoje cele, należy przyznać, że były to śmiałe cele… Odważnie i konsekwentnie do nich dążył. Całym swoim życiem i postępowaniem dał przykład wytrwałości, pracowitości, odwagi i śmiałości. W każdej niemal chwili swojego życia, czy to w mrozach Syberii, czy w okopach I Wojny Światowej, w niemieckich więzieniach, piastując najwyższe urzędy i stanowiska państwowe zawsze myślał o Polsce. Bardzo pragnął, aby Polska była krajem, w którym każdy obywatel, bez względu na narodowość, może w atmosferze wzajemnego uznania i poszanowania – uczyć się, rozwijać i pracować.
Piłsudski swobodnie posługiwał się kilkoma językami: rosyjskim, francuskim i niemieckim. Matka wpoiła mu zamiłowanie do poezji, uwielbiał zwłaszcza poezję Juliusza Słowackiego. Rodzina Marszałka prowadziła w Belwederze życie na pół mieszczańskie, na pół ziemiańskie, bardzo skromne i naturalne. Co tydzień odbywały się „herbatki”, spotkania z najbliższymi. Piłsudski był bardzo rodzinny, kochał dzieci, był wzorowym ojcem dla obydwu córek, aczkolwiek oczkiem w głowie była młodsza, Jagoda. Nie lubił balów i rautów, a w salonach czuł się wyraźnie źle. Miał ogromne poczucie humoru i potrafił śmiać się z samego siebie. Lubił wręcz karykatury na swój temat. Potrafił być wielkoduszny, widząc fachowość przeciwnika i szlachetność jego intencji.

Jest to postać, która wywarła ogromny wpływ na losy naszego kraju i Europy. Nie ma zgodności wśród historyków odnośnie życia i działalności Piłsudskiego, ale pewne jest, że charyzma, odwaga i wytrwałość uczyniły z niego wielkiego polityka. Już od wczesnej młodości podjął trud budowy Polski niepodległej, wpłynął na ukształtowanie granic naszej ojczyzny i jej ustrój polityczny.
Wybraliśmy go na naszego patrona, ponieważ jest dla nas wzorem patriotyzmu i cnót obywatelskich, jest pierwszym honorowym obywatelem naszego miasta.

Przyjęcie przez przedszkole patrona w osobie Marszałka Józefa Piłsudskiego, który zawsze na pierwszym miejscu stawiał Polskę, który jest dla nas wzorem patriotyzmu, określa charakter i profil naszej placówki, wyznacza misję codziennej pracy nauczycieli, jesteśmy pewni, że podniesie prestiż naszego przedszkola.
Opracowała: Jolanta Macianis


MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI W SEJNACH

W dniu 13 września 1919 roku do Sejn przybył Marszałek Józef Piłsudski. Na jego wizytę oczekiwała licznie zgromadzona okoliczna ludność. Dostojnego Gościa witano na granicy powiatu sejneńskiego, we wsi kościelnej i gminie Krasnopol, a następnie w Sejnach. Zgromadzona ludność, odświętnie ubrane dzieci , wśród dekoracyjnie przybranych zielenią i kwiatami bram, entuzjastycznie witała pierwszy raz w niedawno wyzwolonej ziemi sejneńskiej Najwyższego Swego Wodza.

Naczelnik wjechał do powiatu ukwieconym powozem przy entuzjazmie ludności i dźwiękach orkiestry wojskowej. W pałacu biskupim Piłsudskiemu przedstawiono licznie przybyłe delegacje wszystkich warstw społeczeństwa, dziękując za długo oczekiwane przyłączenie Sejneńszczyzny do Polski.

Po skromnej herbacie Naczelnik wraz z całym sztabem odjechał do Grodna, wyrażając wdzięczność za przyjęcie i wiarę jedności, iż ziemia sejneńska już nigdy nie będzie odłączona od Macierzy.

W dniu 11 listopada 1928 roku Piłsudskiemu nadano tytuł Honorowego Obywatela naszego miasta.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast