Misja Przedszkola
Kochamy dzieci takimi jakie są i nie szczędzimy wysiłku aby każdemu stworzyć warunki
do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Wizja
Jesteśmy przedszkolem pracującym w oparciu o zindywidualizowany program rozwoju dziecka,
dzięki czemu nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole.
Nasz program pracy wychowawczo-dydaktycznej realizujemy we współpracy z rodzicami. To sprawia,
że oddziaływania przedszkola i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami.
Kadra przedszkola permanentnie doskonali swoje kwalifikacje zawodowe i dostosowuje zajęcia do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka.
Przedszkole powiązane jest licznymi więzami współpracy z instytucjami środowiska lokalnego, co wpływa korzystnie na wszechstronny rozwój dzieci.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast