Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Rok szkolny 2017 / 2018

Organ Prowadzący: Rada Miasta Sejny
Liczba oddziałów przedszkolnych: 5
Czas pracy przedszkola: 9,5 godzin dziennie
w ciągu dnia od godziny 6:30 do 16:00
realizacja podstawy programowej odbywa się od 7:00 do 12:00
w ciągu tygodnia: 5 dni (od poniedziałku do piątku)
w ciągu roku liczba miesięcy: 10
w okresie od dnia 01. 09. 2017 r. do dnia 30. 06. 2018 r
przerwa wakacyjna: od dnia 1 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku.
grupa wakacyjna w razie potrzeby: od 3 lipca do 31 lipca 2017 r.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast