„W labiryncie uczuć” – profilaktyczny projekt wychowawczo-edukacyjny

Główne zadania programu :

– kształtowanie oczekiwanych zachować prospołecznych,
– nawiązanie pozytywnych kontaktów z kolegami,
– wyciszenie i uspokojenie organizmu.

Celem programu jest rozwijanie u dzieci umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami w sytuacjach trudnych i problemach.

Cele szczegółowe:
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych,
– kształtowanie poczucia akceptacji uczuć przeżywanych przez innych,
– rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła,
– uświadomienie uczuć towarzyszących konfliktom,
– rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów,
– rozwijanie poczucia przynależności do grupy,
– budowanie poczucia własnej wartości,
– wzmacnianie pozytywnych emocji,
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny,
– tworzenie atmosfery sprzyjającej bezpiecznej i twórczej pracy,
– osiąganie skupienia, odprężenia i spokoju.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast