Otwieramy okna na świat – międzynarodowy projekt edukacyjny.
Projekt z powodzeniem realizujemy od 2004 roku, należy on do dobrych praktyk pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu.
Partnerzy:
– Przedszkole Miejskie im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach
– Przedszkole „Vyturelis” w Łożdziejach na Litwie
– Przedszkole „Bitute” w Druskiennikach na Litwie
Celem głównym projektu jest:
Poznawanie i wzbogacanie wartości kulturowych sodowiska rodzinnego i otwieranie się na inne społeczności.

Cele szczegółowe:
– pogłębianie wiedzy o własnym regionie
Pielęgnowanie tradycji naszej małej Ojczyzny – Ziemi Sejneńskiej
Poznawanie i zrozumienie kultury innej sąsiedzkiej społeczności.
Promowanie własnego regionu
Wszechstronny rozwój dzieci dzięki różnorodnym formom kontaktów z partnerami na Litwie
Kształtowanie postaw otwartych nastawionych na zrozumienie i akceptację kultury innej narodowości
Wyrabianie wzajemnej tolerancji i szacunku.

Formy działań planowane są rokrocznie na wspólnym spotkaniu przedstawicieli przedszkoli i obejmują konferencje metodyczne nauczycieli oraz różnorodne formy poznawania i współpracy biorących udział w projekcie dzieci.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast