Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym.

Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka:

jago emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania.

Rok szkolny 2018/2019

W tym roku szkolnym spotykamy się na zajęciach kółka plastycznego, w każdą środę po południu, z dziećmi 6 – letnimi. W trakcie naszych zajęć wyrabiamy wrażliwość estetyczną, dostarczamy wiadomości o sztuce, uwrażliwiamy na piękno i dobro w otaczającym świecie, rozwijamy spostrzegawczość, uczymy wnikliwej obserwacji otoczenia, dostarczamy bodźców do przeżywania całej gamy uczuć, kształtujemy umiejętność posługiwania się środkami plastycznymi, kształtujemy gusty estetyczne.

Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy!

Rok szkolny 2017/2018

Rozpoczęliśmy kolejny rok działalności kółka plastycznego. Mam ogromną nadzieję, że dzieci objęte programem pracy zgłębioną na zajęciach wiedzę i umiejętności plastyczne będą potrafiły wykorzystać w życiu dorosłym i to nie tylko w przypadku wyboru zawodu plastyka. Wrażliwość plastyczna może wyrażać się na wiele sposobów w życiu codziennym chociażby w urządzaniu własnego mieszkania czy w prezentowanym ubiorze.

Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, zaspokajanie potrzeb plastycznych i estetycznych, to dążenie, które niezależnie od wieku człowieka wzbogaca jego osobowość czyniąc go bardziej światłym i interesującym.

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek, uczestniczą w nich dzieci z III grupy (5-6 latki)

Zapraszamy do oglądania naszych prac w przedszkolnej galerii.

Rok szkolny 2016/2017

Nasi „mali artyści” rozpoczęli już działalność na zajęciach kółka plastycznego. Uczestniczy w nich 14 dzieci 5 i 6 – letnich. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 15.

Dało się już zauważyć, iż dzieci biorące udział w zajęciach znacznie lepiej wyrabiają poczucie ładu, porządku, estetyki, kształcą percepcję wzrokową i wyobraźnię, a ich artystyczne przeżycia są źródłem radości i dobrego samopoczucia. Kontakt ze sztuką zarówno z pozycji biorcy jak i twórcy z powodzeniem rozwija umiejętności artystyczne naszych dzieci.

Wszystkim uczestnikom życzę sukcesów w twórczości artystycznej!

Rok szkolny 2015/2016

W bieżącym roku szkolnym zajęcia kółka plastycznego odbywają się dwa razy w tygodniu, a uczestniczy w nich 12 dzieci pięcioletnich.

Zajęcia służą wprowadzaniu nowych form i metod pracy z dziećmi, a jednocześnie doskonalą dotychczasowe umiejętności. Uwrażliwiają dzieci na różne zjawiska wizualne takie jak: barwę, światło, kształt, proporcje. Wywołują przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia, które mają wpływ na cały organizm dziecka.

Przedszkolaki chętnie eksperymentują z materiałem i narzędziami. Mali artyści pracują w swobodnej atmosferze, która sprawia im ogromną radość i poczucie sukcesu z uzyskanych efektów.

Pierwsze prace można już oglądać w galerii.

Rok szkolny 2014/2015

W tym roku szkolnym w zajęciach kółka plastycznego uczestniczą dzieci nie tylko uzdolnione plastycznie, ale także i te, które wykazują zainteresowania plastyczne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut, a czasami i dłużej. Bierze w nich udział 14 dzieci z grupy 5 latków „A”. Nasze zajęcia są zawsze interesujące, bogate w materiały, penetrujące nowe techniki, nastawione na bycie małym artystą bez narzucania schematów i ram.

Mam nadzieję, że zajęcia plastyczne stworzą szereg okazji do inspirowania twórczości własnej, rozbudzą wyobraźnię dziecka, rozwiną wrażliwość i twórcze myślenie, a jednocześnie wyzwolą spontaniczną radość i stworzą doskonałe warunki do dobrej zabawy.

Rok szkolny 2013/2014

Kółko plastyczne ma najdłuższą tradycję w naszym przedszkolu. Spotykają się na nim dzieci, które śmiało można nazwać „małymi artystami”. Jedna z sal przedszkolnych raz w tygodniu na pół godziny zmienia się w pracownię plastyczną. Dzieci mają okazję spróbować swoich sił w różnych technikach i formach aktywności plastycznej. Na naszych zajęciach między innymi malujemy, tworzymy origami, eksperymentujemy z kredkami pastelowymi, wykonujemy formy przestrzenne, poznajemy podstawy sztuki wyszywania. Staramy się również brać udział w konkursach plastycznych.

W tym roku uczestniczy w zajęciach 12 dzieci sześcioletnich.

Rok szkolny 2012/2013

Nasze kółko plastyczne działa już z powodzeniem drugi rok. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczy w nich 10 dzieci pięcio i sześcioletnich.

Zajęcia przeplatane są aktywnością muzyczną, ruchową. Inspirowane są literaturą dla dzieci, utworami muzycznymi, zdjęciami, albumami oraz związane są z aktualną tematyką realizowaną w przedszkolu. Dzieci poznają nowe i ciekawe techniki plastyczne, które ze względu na wiele czynników trudno zrealizować podczas zajęć zorganizowanych z całą grupą.

Najważniejszym celem działalności kółka plastycznego jest wspieranie twórczej aktywności, wyzwalanie emocji, stworzenie swobodnej i twórczej atmosfery pracy, docenianie wysiłku dzieci w dążeniu do celu, a przede wszystkim zapewnienie każdemu dziecku osiągnięcia sukcesu na miarę jego możliwości.

( zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii kółka plastycznego)

Rok szkolny 2011/2012

Działalność plastyczna dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale przede wszystkim powinna być znakomitą zabawą. Mając powyższe na uwadze chcemy stwarzać  jak najwięcej okazji do samorealizacji artystycznej naszych wychowanków. Wychodząc na przeciw potrzebom  Pani Tereska Polens napisała autorski program pt: „Świat kolorem malowany” i na jego podstawie prowadzi kółko plastyczne „Mały Picasso” Dzieci uczestnicząc w zajęciach kółka plastycznego mają okazję do rozwijania zdolności plastycznych, wyrabiania wrażliwości i samodzielności. W procesie twórczym rozwijają te cechy osobowości, które będą przydatne w życiu społecznym. Stają się uważnymi obserwatorami otaczających zjawisk, widzą więcej szczegółów i barw wokół siebie.

Tematyka zajęć kółka plastycznego dostosowana jest do pór roku i kalendarza imprez w przedszkolu. Aby zajęcia były atrakcyjne, wykorzystywane są przeróżne materiały i  techniki plastyczne dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Prace wywieszane są na tablicy w szatni tak, aby wszyscy mogli je oglądać i podziwiać. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a świadczy o tym oczekiwanie na następne spotkanie.

(zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii kółka plastycznego)

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast