Zobacz obraz źródłowy

„O higienę dbamy – wirusowi się nie damy”

Projekt edukacyjno-wychowawczo-profilaktyczny

Cele ogólne:

  • propagowanie wśród dzieci prawidłowych postaw prozdrowotnych i dobrych nawyków higienicznych
  • uświadomienie dziecku konsekwencji, wynikających z nieprzestrzegania w okresie zagrożenia epidemią zasad bezpieczeństwa
  • Utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia
  • Zapobieganie chorobom poprzez wczesną profilaktykę

Treści przekazywane

  1. Pojęcie wirusa i konsekwencje jego rozprzestrzeniania się
  2. Zasady higieny i środki bezpieczeństwa, zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby COVID- 19

„Akademia zdrowego malucha”- projekt profilaktyczny dotyczący edukacji sportowej.

Kółko plastyczne „Mały Picasso” – projekt rozwijający zdolności i zainteresowania dzieci

Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy” – edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców.

„Roztańczone przedszkolaki„- projekt edukacji tanecznej w grupie 5-6 l.

Tęcza” Klub Przyjaciół Ziemi -projekt realizowany w grupie 5-latki

Otwieramy okna na świat” – międzynarodowy cykliczny projekt edukacyjny (Sejny – Łoździeje -Druskienniki)

Ja już potrafię” – projekt wspierający funkcje percepcyjno-motoryczne

w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Przedszkolak patriota”  – projekt edukacji patriotycznej.

W labiryncie uczuć„- profilaktyczny projekt wychowawczo-edukacyjny.

                                                                     „Mały kuchcik” –  zajęcia kulinanre

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast