Przedszkole Miejskie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Sejnach

Przedszkole Miejskie  w Sejnach, to placówka z ponad 45-letnią tradycją,  posiadająca  swoją symbolikę i obrzędowość. Przez wiele lat istnienia  przedszkole  kształtowało  dziecięce charaktery i rozwijało  je intelektualnie, społecznie i emocjonalnie, dając im solidne  fundamenty.

W przeciągu tego czasu przedszkolem kierowały: Pani Krystyna Wołukanis, Halina Sianowska, Wincenta Kap, Raisa Awramik, Wanda Czarniewska, Elżbieta  Ruszczewska oraz obecnie  Beata Dźwilewska.

W 2014 roku przedszkole przyjęło imię Marszałka Józefa Piłsudskiego „Dziadka” otrzymało sztandar oraz autorski, opracowany przez jedną z nauczycielek Hymn.

Przedszkole zatrudnia  9 osobową wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną oraz tylu kreatywnych pracowników administracji i obsługi. W bieżącym roku edukację przedszkolną rozpoczyna około 100 dzieci, dzięki czemu placówka pozyskuje wielu sprzymierzeńców w osobach rodziców przedszkolaków, którzy wspierają wszystkie jego starania.

Działalność wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na  autorskich, zindywidualizowanych programach rozwoju  oraz różnorodnych projektach edukacyjnych. Na uwagę zasługują:

– leśna grupa przedszkolna, która funkcjonować będzie w bezpośrednim kontakcie z naturą i realizować założenia programu leśnego przedszkola

– ogólnopolski projekt miast przygranicznych „Miś”,

– Mały kuchcik- projekt edukacji profilaktyki zdrowotnej.

-Akademia zdrowego Malucha

– konkursowy projekt z edukacji międzykulturowej „Nauczanie w różnorodności”

– międzynarodowy autorski projekt z edukacji regionalnej  realizowany  w przedszkolach w  Sejnach, Łoździejach i Druskiennikach pt: „Otwieramy okna na świat”

– mini projekt edukacji muzyczno-tanecznej „Śpiewam i tańczę”

– projekt plastycznych spotkań ze sztuką „Świat kolorem malowany”. W jego zakresie organizowany jest międzynarodowy konkurs plastyczny, a pokonkursowe wystawy można podziwiać w Klasztorze Podominikańskim w Sejnach.  Zdolności i predyspozycje aktorskie, dzieci realizują poprzez zabawę w teatr w ramach  projektu  „Dziecko aktorem”. Ciekawe zjawiska przyrodnicze zadziwiają dzieci w ramach spotkań w Klubie ekologicznym „Tęcza”. „Przedszkolne gwiazdeczki „- to zespół mażoretkowy i wiele innych.

Przedszkole  na stałe wpisało w kalendarz swoich  starań   organizację międzynarodowego i powiatowego festiwalu przedszkolnej piosenki regionalnej, powiatowego festiwalu piosenki i pieśni patriotycznej z okazji imienin patrona przedszkola. Organizację festynu rodzinnego skierowanego do wszystkich mieszkańców Sejn, organizację i obsługę miejskiej imprezy mikołajkowej oraz aktywny  udział w  uroczystościach lokalnych i obchodach Świąt Państwowych a w szczególności Obchody Konstytucji 3 Maja oraz  Święto Niepodległości.

Wszystkie  poczynania  przedszkola możliwe są  dzięki współpracy z różnorodnymi życzliwymi mu instytucjami funkcjonującymi w naszym mieście.

Każdego roku  wychowankowie przedszkola zostają laureatami oraz zdobywcami nagród i wyróżnień  ogólnopolskich, regionalnych czy  powiatowych konkursów plastycznych, muzycznych, recytatorskich oraz festiwali piosenki przedszkolnej.

Szczególną troską naszego przedszkola jest edukacja regionalna oraz patriotyczna przez którą dzieci uczą się przynależności i przywiązania do własnej rodziny, kultywowania tradycji rodzinnych, regionalnych i narodowych, miłości do „małej i wielkiej Ojczyzny”. Wyrazem naszych działań było nadanie naszemu przedszkolu imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego i corocznie realizowany projekt na podstawie  autorskiego programu „Przedszkolak patriota”. Rozbudzane w przedszkolu uczucia  w późniejszym czasie przekształcą się w dojrzałą postawę patriotyczną, dzięki której niezależnie  gdzie rzuci je los nie zapomną skąd pochodzą i gdzie są ich korzenie.

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast